Aktuality

Boni pueri nesli ve Vídni za zpěvu gregoriánského chorálu vrbové ratolesti

Český chlapecký sbor Boni pueri, který v roce 2022 získal již své stálé rezidenční místo, přijal prestižní pozvání do kostela sv. Karla Boromejského (Karlskirche).

O Květné neděli vstupuje padesát chlapců a mladých mužů do chrámu za zvuku gregoriánského chorálu Pueri hebreaerum. Podmanivý zvuk sopránů, altů, tenorů a basů se nese až do výše 70 metrů, kam vzhlížejí zraky věřících a obdivují nádherné stropní malby.

Všichni chlapci mají v rukou vrbové ratolesti. Pokračují v hudebním doprovodu celé slavnostní mše, vše řídí dirigent Marek Štilec, na varhany doprovází Vartan Agopian.
Květná neděle je svátkem, který připomíná Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma, událost, o níž se zmiňuje každé ze čtyř kanonických evangelií. Všechna místa v kostele jsou zaplněna.

Boni pueri mají ve Vídni již své stálé místo a dokonce i své posluchače. Jsem moc rád, že si za námi cestu našli. Děkujeme všem našim přátelům i rektorátu Karlskirche, kteří se na mši podíleli. Do Vídně se už dnes vracíme jako domů,“ řekl ředitel Boni pueri Pavel Horák. Odpoledne přijali zpěváci pozvání do jedné z nejvýznamnějších klenotnic světa, která je uložena v Hofburgu. Chlapci si se zájmem prohlédli národní rakouský poklad habsburských panovníků.


Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 1998-2023Český chlapecký sbor BONI PUERI