Aktuality

Boni pueri se zúčastnili slavnostní mše svaté za mír

Český chlapecký sbor Boni pueri vystoupil za řízení Pavla Horáka při mši svaté za mír v Katedrále sv. Ducha u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Slavnostní průvod, v němž kráčelo duchovenstvo, světské a církevní řády, historický c.k. řadový pěší pluk č. 18, představitelé města a Evropského parlamentu, přicházel spolu s Boni pueri do Katedrály za doprovodu zvonů.
V podání Boni pueri zazněly obě sloky české hymny, rakouská hymna a v samém závěru pak Svatováclavský chorál.

Mše, kterou sloužil biskup Jan Vokál, se zúčastnil kardinál Dominik Duka,  poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, náměstci primátora města Hradec Králové Ing. Anna Maclová a Mgr. Jindřich Vedlich, Ph.D.  a další představitelé veřejného a církevního života. Na varhany doprovázel František Novák, který v Boni pueri již několik let pracuje.

Náměstkyně primátora Anna Maclová zaslala řediteli Českého chlapeckého sboru Boni pueri děkovný dopis:

„Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vám srdečně za sebe i za pořadatele vzpomínkových akcí Königgratz 150 poděkovat za Vaši účast a vystoupení Vašeho Českého chlapeckého sboru BONI PUERI na slavnostní bohoslužbě v katedrále Svatého Ducha. Krásným zpěvem jste přispěli k jedinečnosti a výjimečnosti této akce. I díky Vám jsme si tak mohli lépe v hloubi svých srdcí uvědomit souvislosti, význam a dopady této největší a současně i nejtragičtější události v historii našeho města. Měli jsme příležitost vzpomenout na ty, kteří předčasně a vynuceně zemřeli, na ty, kteří různým způsobem strádali a trpěli, a také prosit za pokoj a mír, aby se takové hrůzy ani v jiných formách již neopakovaly.
Předejte, prosím, při nejbližší příležitosti mé poděkování i chlapcům a jejich rodičům. Vážím si toho, že si ukrojili dva dny ze svých prázdnin a věnovali je této události.
S úctou
Anna Maclová, náměstkyně primátora Města Hradec Králové“

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI