Aktuality

Boni pueri si připomněli výročí hradeckého sbormistra Václava Dvořáka

Boni pueri si připomněli výročí významného hradeckého sbormistra Václava Dvořáka, odborného asistenta na katedře hudební výchovy Pedagogiké fakulty, který v roce 1968 založil v Hradci Králové první chlapecký sbor.
Svůj radikální nesouhlas s okupací a vším, co s ní souviselo, vyjádřil po okupaci svým podpisem stanoviska veřejné schůze zaměstnanců PF HK k usnesení ÚV KSČ k tzv. „2000 slov“. Tímto byla nastartována kaskáda perzekucí, končící teprve až rehabilitací v r. 1990.
Z dobových pramenů vyčteme, že pan sbormistr Václav Dvořák statečně v době tvrdé normalizace vybral pro koncert Smetanovu Píseň svobody, naši hymnu v jeho úpravě a skladbu A. F. Tovačovského Přijde jaro… Čest jeho památce!

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI