Aktuality

Boni pueri zpívali nejlepším evropským otorinolaryngologům

Hradec Králové se stal místem 5. česko – slovensko kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Jako exkluzivní host pro nejlepší evropské lékařské kapacity vystoupil Český chlapecký sbor Boni pueri za řízení svého ředitele Pavla Horáka. Na klavír doprovodila „dobré chlapce“ Jitka Fowler Fraňková.
Úvodní skladba však zněla za varhanního doprovodu jednoho z účastníků kongresu, špičkového švýcarského lékaře Prof.Dr.med.Dr.h.c.Josepha Sopka, který zpěvákům osobně poděkoval a věnoval jim s radostí luxusní švýcarské čokolády. Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové byl zaplněn do posledního místa, mnoho lidí také stálo a posluchači odměnili výkon Boni pueri, kteří na přání pořadatelů připravili průřez svým repertoárem, dlouhotrvajícím potleskem.
Po koncertě chlapce navštívil i přednosta kliniky FN Hradec Králové prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., se kterým sbor dlouhodobě spolupracuje. Kongres se konal pod záštitou a za osobní účasti Prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky, CSc., děkana LF UK v Hradci Králové, Prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ředitele FN Hradec Králové a MUDr. Zdeňka Finka,primátora města Hradec Králové.

> Fotografie z koncertu

picture picture (1) picture (2) picture (3) picture (4) picture (5) picture (6) picture (7) picture (8) picture (9)

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI