Aktuality

Boni pueri zpívali pro prezidenta České republiky

Český chlapecký sbor Boni pueri vystoupil dnes v Katedrále sv. Ducha u příležitosti návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Královéhradeckém kraji. Sbor doprovodil hlavu státu procesím za zpěvu Ave Maria. V chrámu pak zaznělo majestátní Te Deum Antonína Rejchy.
Prezident republiky krátce pohovořil s chlapci a osobně poděkoval i řediteli Boni pueri Pavlu Horákovi. Slavnostního aktu se zúčastnil také diecézní biskup Jan Vokál, členové katedrální kapituly a krajský hejtman. Miloš Zeman si prohlédl interiér chrámu, zapsal se do pamětní knihy děkanství a položil květiny k pamětní desce arcibiskupa Karla Otčenáška. Druhým místem, u kterého se zastavil, byl památník obětí prusko-rakouské války roku 1866 v severní lodi kostela.
„Boni pueri zazpívali panu prezidentovi na přání Hradu a Královéhradeckého kraje. Není to poprvé, kdy sbor účinkuje při významných státních příležitostech. V následujících dnech budeme zpívat na Pražském hradě při summitu Východního partnerství, pro který jsme studovali i nový repertoár nebo při státní návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka,“ řekla zástupkyně ředitele Boni pueri Hana Musílková

> Fotogalerie

> Zpravodajství Královéhradeckého kraje

> Zpravodajství Hradeckého deníku

picture picture (1) picture (2) picture (3) picture (4) picture (5) picture (6) picture (7) picture (8) picture (9) picture (10) picture (11) picture (12)

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI