Aktuality

Boni pueri zpívali pro prince W. Lobkowicze

Český chlapecký sbor Boni pueri přijal osobní pozvání prince Williama Lobkowicze k vystoupení v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V monumentálním prostoru zazněla za řízení sbormistra Pavla Horáka a klavírního doprovodu Jitky Fowler Fraňkové díla českých a světových klasiků.
Vzácným okamžikem byla i skladba Panis Angelicus, kterou Boni pueri zazpívali s vynikající operní pěvkyní Evou Urbanovou. Hosté, kteří se sjeli z celého světa, spolu s akademiky Univerzity z Oxfordu, odměnili výkon zpěváků dlouhotrvajícím potleskem.

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI