Aktuality

Dílo J. K. Vaňhala v podání Boni pueri oceněno potleskem vestoje!

Český chlapecký sbor Boni pueri se svým sbormistrem dr. Pavlem Horákem přijal pozvání dramaturgie Filharmonie Hradec Králové k provedení díla J. K. Vaňhala. Koncert, který se konal v Kostele sv. Anny v Hradci Králové a který řídil dirigent Marek Štryncl, byl zařazen do mimořádného filharmonického cyklu. Sólové party zpívali Alice Martini, Sylva Čmugrová, Marek Olbrzymek a Roman Janál.
Provedení bylo prvním koncertem hudebního festivalu Johann Baptist Waňhal Festival 2013, který se koná u příležitosti 200. výročí úmrtí tohoto hudebního skladatele a jednotlivé koncerty se dále uskuteční i v Opočně, Hněvčevsi a v Nechanicích, skladatelově rodném městě.
Mezi posluchači byl i ředitel Filharmonie Hradec Králové RNDr. Václav Derner nebo muzikolog doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., který se podílí na přípravě tematického katalogu Vaňhalových děl pod patronací společnosti Johann Baptist Wanhal Society.
Koncert natáčel Český rozhlas Vltava. Jan Křtitel Vaňhal působil i ve smyčcovém kvartetu s W. A. Mozartem, K. Dittersem von Dittersdorfem i J. Haydnem, jemuž bývaly Vaňhalovy skladby připisovány.
„Vaňhalovo dílo bylo dalším z našich letošních projektů. Kromě profilových koncertů nás ještě do odletu do Japonska, kam cestujeme na konci listopadu, můžete slyšet v unikátním projektu Hlasy světla skladatele Robeta Jíši, v Purcelllově opeře Diocklecián nebo při provedení Dvořákovy Mši D dur,“usmíval se ředitel Boni pueri Pavel Horák.
„Z výkonu Boni pueri jsem nadšen, pracuji s nimi velice rád, jsou prostě výborní. Jakmile se vrátí ze své daleké cesty do Japonska, začneme pracovat na společném projektu,“ řekl po koncertě vynikající barytonista Roman Janál, držitel ceny Thálie, který s úspěchem koncertuje na českých i světových pódiích.
Výkon Boni pueri odměnili posluchači dlouhým potleskem vestoje.
Dílo Jana Křtitele Vaňhala zažívá v posledních letech svou renesanci, věnují se mu různé orchestry a sbory, největší měrou pak barokní orchestr Musica Florea ve svém cyklu „Čeští světáci“.

> Fotogalerie

picture picture (1) picture (2) picture (4) picture (5) picture (6) picture (7) picture (8) picture (9) picture (10) picture (11) picture (12) picture (13) picture (14) picture (15) picture (16) picture (17) picture (18) picture (19)

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI