Aktuality

Hradecký deník píše o Boni pueri

Dnešní Hradecký deník infomuje čtenáře o slavnostním setkání ve Vile Boni pueri, které se konalo 28. listopadu za účasti představitelů města Hradec Králové,  hudebních agentur a dalších vzácných hostů u příležitosti nové fasády a opravy oken celé budovy. Vila Boni pueri se tak zařadila mezi dominanty Hradce Králové.  Na budovu byly také vyvěšeny vlajky, které symbolizují příslušnost k městu Hradec Králové, roli kulturního velvyslance sborové federace při Evropské unii a hrdost na značku Boni pueri.

„Boni pueri jsou opravdu rodinným stříbrem,“ řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Ředitel Boni pueri Pavel Horák poděkoval radním města za jejich investice do oblasti kultury. Mezi hosty byl i místopředseda Rady Českého rozhlasu Jiří Vejvoda, který ocenil úspěchy Boni pueri a poděkoval vedení sboru, chlapcům i celému týmu Boni pueri.  Článek Hradeckého deníku je doplněn v elektronické podobě bohatou fotogalerií.

hd fasáda

 

 

 

Comments are closed
© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI