Aktuality

Leopold Koželuh se vrátil do svých rodných Velvar

Leopold Koželuh se vrátil do rodných Velvar. Takto by se dalo popsat příjemné odpoledne a podvečer malebného středočeského městečka. V brzkém odpoledni vjíždí autobus plný zpěváků Boni pueri do Velvar, na náměstí je klid a několik dětí přichází do místní umělecké školy. Zde naši zpěváci nacházejí své skvělé zázemí, vítá je starosta obce, který se na koncertu spolu se společností ArcoDiva Prague podílí. Kluci jsou vítáni místními koláčky a úsměvy kolemjdoucích a učitelů ZUŠ. Během zkoušky s dirigentem Markem Štilcem se padesátka zpěváků připravuje na svůj čtvrtý „koželuhovský koncert“.

„Potkáváme se zde s našimi přáteli z hudební agentury ArcoDiva Praga – panem prof. Jiřím Štilcem, jeho ženou, hudební skladatelkou Sylvií Bodorovou a panem dirigentem Markem Štilcem. Spolupracujeme s nimi mnoho let, jsou to naprostí profíci a práce s nimi je pro kluky velmi obohacující,“ říká zástupkyně ředitele Boni pueri Hana Musílková.

„Hudební skladatel Leopold Koželuh pocházel se skromných poměrů. Jeho otec byl velvarským ševcem, později i hostinským a obchodníkem. Ve Velvarech získal Koželuh své první hudební vzdělání. Právě slavná česká kantorská tradice je jedním z důvodů, proč byly Čechy v této době nazývány „Konzervatoří Evropy“. Mimo jiné o mimořádně vysoké úrovni hudebního vzdělání i v nejmenších českých městech hovoří ve svém cestopise i Charles Burney. Své hudební vzdělání si Leopold Koželuh ještě rozšiřuje v Praze u svého bratrance Jana Antonína Koželuha, pozdějšího regenschoriho v chrámu sv. Víta. Z Prahy již jeho cesta v roce 1778 vedla do Vídně,“ připomněl začátky velvarského rodáka prof. Jiří Štilec, duchovní otec projektu Češi ve Vídni.

Přelomová pro Koželuhovu kariéru byla korunovace Leopolda II českým králem v roce 1791. K této příležitosti byla objednána dvě hudební díla – Mozartova opera La Clemenza di Tito a Koželuhova Korunovační kantáta. Právě ta zcela zastínila i dílo Mozartovo. Patrně i tento úspěch vedl ke Koželuhovu jmenování do jedné z nejvýznamnějších hudebních pozic – na císařském dvoře byl jmenován komorním kapelníkem a dvorním skladatelem. Je tedy zcela logické, že Leopold Koželuh, rodák z Velvar, stál ve středu hudebního dění ve Vídni a měl bohaté styky s kolegy Haydnem, Mozartem i Beethovenem.

Koncertem provázel přední český moderátor Jiří Vejvoda. I s ním spolupracují Boni pueri několik let. Než byla zahájena druhá část koncertu, pozval před účinkující i ředitele Boni pueri Pavla Horáka. Otázky byly nasnadě, Boni pueri nastudovali krásná díla v projektu Češi ve Vídni a již za několik týdnů vycestují na své velké, již čtvrté turné, do Číny.

Na koncertě, kde Boni pueri doprovodila Komorní filharmonie Pardubice, s níž sbor absolvoval již tři koncerty ve filharmonické abonentní řadě, zaznělo nejprve dílo W. A. Mozarta, Koželuhova současníka, poté již Mistrova předehra G dur, árie in B „Umbra noctis orbem tangit“, árie in Es „Quaeso ad me veni“ a slavná Mše C dur. Koncert pevně vedl dirigent Marek Štilec, sopránového partu se ujala Michaela Rózsa Růžičková, na varhanní pozitiv doprovodil Filip Dvořák.

„Děkujeme vám za úžasný koncert. Jsme velmi pyšní, že taková tělesa zavítala k nám, do Velvar,“ řekl starosta města.  „Pokud budete mít kdykoli cestu přes Velvary, rád vás, kluci, uvidím, jste skvělí a my si vaší návštěvy moc vážíme a z koncertu se budeme těšit ještě dlouho,“ dodal na adresu Českého chlapeckého sboru Boni pueri.

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI