Aktuality

Poslední koncert sezóny Boni pueri provázely ovace ve stoje

Nabitou sezónu zakončil Český chlapecký sbor Boni pueri koncertem na 56. ročníku hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Spolu se sólisty, Komorní filharmonií Pardubice a Pražským filharmonickým sborem provedl Lukášovy pašije Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Carla Orffa a dokomponované českým hudebním skladatelem Janem Jiráskem. Výkonu všech účinkujících tleskal zcela zaplněný chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, který byl po dlouhých čtyřiceti letech zpřístupněn veřejnosti, ve stoje.
Dramaturgie festivalu spojila pohnuté a podobné příběhy dvou významných barokních děl – piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže a Bachova díla. Chrám v 18. století vyhořel, stejně tak se z Bachova díla zachovalo pouhé torzo, které vzkřísil a dokomponoval německý skladatel a pedagog Carl Orff. Před dvaceti lety dopracoval dílo na požádání Bavorského rozhlasu Jan Jirásek.
Koncert řídil Marko Ivanovič, roli Evangelisty zpíval sólista opery Národního divadla Jaroslav Březina, Petrův part Tomáš Kořínek. Ježíšovu roli svěřil dirigent Jiřímu Sulženkovi, v Pilátovi zazářil Zdeněk Plech. Bachovo dílo patří pevně do repertoáru Boni pueri, v minulosti s úspěchem provedli padesátkrát Matoušovy pašije.
„Pozvání Komorní filharmonie Pardubice jsme rádi přijali. Spolupracujeme již mnoho let a vždy je to pro nás velmi příjemné a inspirativní. Potkáme se znovu již na konci prázdnin, abychom natočili společně dílo Jana Křtitele Vaňhala za řízení dirigenta a našeho sbormistra Marka Štryncla,“ řekl ředitel Boni pueri Pavel Horák.
Letošní sezóna Boni pueri byla plna velkých a zajímavých projektů. Nastudovali a provedli mj. dílo soudobého skladatele Roberta Jíši Hlasy světla, které získalo při udělování Výročních cen OSA titul Nejúspěšnější skladba mezi žánry za rok 2013. S velkým úspěchem se setkalo také provedení Requiem současného skladatele Aleše Březiny v rámci festivalu Concentus Moraviae a Janáčkův máj, kde mladé zpěváky doprovodil orchestr Musica Florea. Boni pueri také několikrát vystoupili na Pražském hradě u příležitosti významných státních návštěv.

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI