Aktuality

Purcellově opeře Diocklecián tleskalo zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

Druhá říjnová sobota patřila repríze barokní opery Dioklecián v podání orchestru Musica Florea, Českého chlapeckého sboru Boni pueri a tanečního orchestru Hartig Ensemble. Koncert, který se konal v dobovém divadle státního zámku v Mnichově Hradišti a který režírovala Helena Kazárová, dirigoval Marek Štryncl. Od loňského roku se Dioklecián dočkal již čtvrté premiéry.
„Dioklecián je jedna ze čtyř tzv. semi oper, které Henry Purcell za svůj krátký život napsal, a je považována za neobtížněji inscenovatelnou. Hlavní role příběhu o římském císaři, který dá nakonec přednost životu v ústraní se svou milou před světovládou, patřila totiž v premiéře roku 1690 v londýnském Dorset Garden Theatre činoherci. Režisérka a choreografka Helena Kazárová přenesla tuto úlohu na tanečníka, a tím se podařilo dát dění na jevišti potřebnou divadelní logiku i bez uvedení dramatického textu,“ říká dirigent Marek Štryncl, který pro čeká pódia tuto operu objevil.
Pro uvedení v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti se inscenátoři rozhodli uvést hudebně nejzajímavější části tohoto pozoruhodného díla, předehru a některé árie, a celistvý poslední obraz, nazývaný The Masque of Love, který kombinuje v neobyčejné harmonii pěvecké a taneční výstupy. Diváci byli nadšeni a výkon všech umělců odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2018Český chlapecký sbor BONI PUERI