Sbormistři

PAVEL HORÁK

horak4

Český chlapecký sbor Boni pueri vede již 23 let a působí v něm od roku 1987.

Vystudoval obor hudební výchova a v roce 1999 ukončil doktorské studium oboru sbormistrovství u prof. Jiřího Koláře na pražské Univerzitě Karlově, kde rovněž získal doktorát filozofie. Deset let působil na katedře hudební výchovy Univerzity Hradec Králové a přednášel obor sbormistrovství pro zahraniční studenty na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Rotary Clubu Hradec Králové a držitelem ocenění The Paul Harris Award, v roce 2009 byl vyznamenán Stříbrnou medaili 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouholetou pedagogickou a uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání a v roce 2017 Pamětní medailí hejtmana Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti kultury. V letech 2009 a 2012 byl Pavel Horák nominován na Cenu Ministerstva kultury České republiky.

S koncertními skupinami Boni pueri absolvoval v pozici uměleckého šéfa od roku 1996 četná profesionální turné – Evropa, USA, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Čína) a účastnil se významných festivalů (Pražské jaro 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2008, 2011, AmericaFest – Minneapolis 1998, Jeonju Sori Festival- Korea 2002, Shanghai International Arts Fesival – Čína 2010, Moskevský velikonoční festival duchovní hudby 2013, Moskevský vánoční festival duchovní hudby 2015). Dirigoval koncerty v prestižních sálech (St. Patrick’s Cathedral New York, National Centre the for Performing Arts v Pekingu, Shanghai Oriental Art Center, Světlanovský sál v Moskvě, Cathedral st. Mary Tokyo aj.). Devětkrát  absolvoval jako sbormistr prestižní měsíční turné po Japonsku a Jižní Koreji. Je spoluorganizátorem Světového setkání chlapeckých a mužských sborů 2004 a 2008 v Hradci Králové. Jeho žáci účinkovali jako sólisté v operních či oratorních představeních (W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Teatro dell’Opera di Roma 2004, L. Bernstein: Chichesterské žalmy, L. Webber: Requiem). Nastudoval a provedl jako dirigent Bachovy Matoušovy pašije, které se v Holandsku dočkaly více než 50 repríz. V  České republice je provedl v Rudolfinu v roce 2018 s Českou filharmonií. Se svými žáky nastudoval a provedl celý triptych Responsorií J. D. Zelenky, Vánoční oratorium J. S. Bacha, Mesiáš G. F. Händela nebo Requiem W. A. Mozarta, podílel se na znovuobjevení díla J. K. Vaňhala a J.V. Tomáška a stál u zrodu premiérových nahrávek děl českých barokních autorů P. J. Vejvanovského a J. D. Zelenky. V Českém chlapeckém sboru Boni pueri je garantem muzikologického projektu společnosti ArcoDiva Prague „Češi ve Vídni“ (dílo J. V. Stamice a L. Koželuha).  Pravidelně provádí i díla současných autorů (ve světové premiéře dílo Hlasy světla R. Jíši v unikátním audiovizuálním projektu nebo Requiem A. Březiny s Ivou Bittovou a Vojtou Dykem za doprovodu orchestru Musica Florea).

Je zván na prestižní setkání sbormistrů celého světa, na významné hudební festivaly či kongresy, působil v Unii českých pěveckých sborů.

V roce 2006 založil unikátní uměleckou školu BONI PUERI zařazenou v rejstříku škol MŠMT zaměřenou na chlapecký zpěv, první svého druhu v České republice, a stal se jejím jediným zřizovatelem a také prvním ředitelem.

JAROSLAV ŠLAIS

Šlais-Jaroslav

Vede výuku u hlavních koncertních skupin, je sbormistrem jedné z koncertních sestav. Zároveň pracuje jako sbormistr nejstaršího přípravného oddělení Pueri scholari a výkonný produkční Českého chlapeckého sboru Boni pueri.

Vystudoval obory Hudební věda na Univerzitě Palackého v Olomouci a Arts Management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2008 – 2009 působil v rámci mezinárodního výměnného studijního programu na Institutu pro hudební vědu v Lipsku. Je držitelem Ceny rektora Univerzity Palackého za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů za rok 2008.
První cenné zkušenosti v práci s chlapeckým sborem získal jako sbormistr přípravných oddělení Českého chlapeckého sboru Boni pueri a asistent sbormistra hlavních koncertních skupin. Jako sbormistr absolvoval koncerty a turné po Japonsku, Jižní Koreji, Rusku, Číně, Ukrajině, Litvě, Polsku, Slovensku a České republice.

Telefony

+420 608 200 472
+420 774 139 010

VideoV

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI