Sbormistři a klavíristé

PhDr. PAVEL HORÁK, Ph.D., ředitel sboru, sbormistr koncertních sestav

Český chlapecký sbor Boni pueri vede v pozici uměleckého šéfa již 23 let a působí v něm od roku 1987.

Vystudoval obor hudební výchova a v roce 1999 ukončil doktorské studium oboru sbormistrovství u prof. Jiřího Koláře na pražské Univerzitě Karlově, kde rovněž získal doktorát filozofie. Deset let působil na katedře hudební výchovy Univerzity Hradec Králové a přednášel obor sbormistrovství pro zahraniční studenty na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem Rotary Clubu Hradec Králové a držitelem ocenění The Paul Harris Award, v roce 2009 byl vyznamenán Stříbrnou medaili 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouholetou pedagogickou a uměleckou činnost a významný přínos v oblasti hudebního vzdělávání a v roce 2017 Pamětní medailí hejtmana Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti kultury. V letech 2009 a 2012 byl Pavel Horák nominován na Cenu Ministerstva kultury České republiky.

S koncertními skupinami Boni pueri absolvoval v pozici uměleckého šéfa od roku 1996 četná profesionální turné – Evropa, USA, Japonsko, Jižní Korea, Hong Kong, Čína) a účastnil se významných festivalů (Pražské jaro 1994, 1995, 1998, 2004, 2005, 2008, 2011, AmericaFest – Minneapolis 1998, Jeonju Sori Festival- Korea 2002, Shanghai International Arts Fesival – Čína 2010, Moskevský velikonoční festival duchovní hudby 2013, Moskevský vánoční festival duchovní hudby 2015). Dirigoval koncerty v prestižních sálech (St. Patrick’s Cathedral New York, National Centre the for Performing Arts v Pekingu, Shanghai Oriental Art Center, Světlanovský sál v Moskvě, Cathedral st. Mary Tokyo aj.). Devětkrát  absolvoval jako sbormistr prestižní měsíční turné po Japonsku a Jižní Koreji. Je spoluorganizátorem Světového setkání chlapeckých a mužských sborů 2004 a 2008 v Hradci Králové. Jeho žáci účinkovali jako sólisté v operních či oratorních představeních (W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Teatro dell’Opera di Roma 2004, L. Bernstein: Chichesterské žalmy, L. Webber: Requiem). Nastudoval a provedl jako dirigent Bachovy Matoušovy pašije, které se v Holandsku dočkaly více než 50 repríz. V  České republice je provedl v Rudolfinu v roce 2018 s Českou filharmonií. Se svými žáky nastudoval a provedl celý triptych Responsorií J. D. Zelenky, Vánoční oratorium J. S. Bacha, Mesiáš G. F. Händela nebo Requiem W. A. Mozarta, podílel se na znovuobjevení díla J. K. Vaňhala a J.V. Tomáška a stál u zrodu premiérových nahrávek děl českých barokních autorů P. J. Vejvanovského a J. D. Zelenky. V Českém chlapeckém sboru Boni pueri je garantem muzikologického projektu společnosti ArcoDiva Prague „Češi ve Vídni“ (dílo J. V. Stamice a L. Koželuha).  Pravidelně provádí i díla současných autorů (ve světové premiéře dílo Hlasy světla R. Jíši v unikátním audiovizuálním projektu nebo Requiem A. Březiny s Ivou Bittovou a Vojtou Dykem za doprovodu orchestru Musica Florea).

Je zván na prestižní setkání sbormistrů celého světa, na významné hudební festivaly či kongresy, působil v Unii českých pěveckých sborů. Působí také jako odborný pracovník na Hudební akademii múzických umění v Praze.

V roce 2006 založil unikátní uměleckou školu BONI PUERI zařazenou v rejstříku škol MŠMT zaměřenou na chlapecký zpěv, první svého druhu v České republice, a stal se jejím jediným zřizovatelem a také prvním ředitelem.

MgA. MAREK ŠTILEC, hostující sbormistr koncertní skupiny, dirigent

Patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých dirigentů.

Má bohaté sbormistrovské zkušenosti, pracoval s více než desítkou sborových těles (mj. Pražským filharmonickým sborem, Houston Symphony Chorus, Martinů Voices, Czech Ensemble Baroque).

S Boni pueri se začal na koncertních pódiích potkávat již v roce 2014, společně se účastní muzikologického projektu Češi ve Vídni. Dosud nastudovali a provedli dílo J. V. Stamice a L. Koželuha. Marek Štilec je autorem tohoto velkolepého projektu zaměřeného na 2.pol. 18. století a počátek 19. století. Svým rozsahem i kvalitou snese nejvyšší mezinárodní měřítka. S Boni pueri absolvoval Marek Štilec v roli sbormistra i dirigenta významné koncerty v Šanghaji a nahrál také CD Sylvie Bodorové pro firmu ArcoDiva  Prague.

Je držitelem řady mezinárodních ocenění za nahrávky z tvorby Zdeňka Fibicha pro společnost Naxos a pro stanici WQXR v New Yorku.
Je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě Dany Vlachové, dirigování dále studoval u Leoše Svárovského a na pražské AMU. Je absolventem International Järvi Academy – masterclass s Leonidem Grinem. V lednu 2014 řídil orchestr New World Symphony pod patronací Michaela Tilsona Thomase. Ve stejném roce se účastnil projektu „Emerging conductors“ v Belfastu pod vedením Jac van Steena.
Spolupracuje s řadou významných světových i českých orchestrů (New World Symphony, Ulster Orchestra, Wiener Concert-Verein Orchester, Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim, London Classical Soloists , Sinfonietta Cracovia, The Orchestra of the Swan, Berlin Camerata, Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Orchestr hl. m. Prahy FOK. V listopadu 2014 vystoupil spolu s Vanessou Mae a Chosé Carrerasem.

Je vyhledávaným partnerem pěveckých hvězd – Thomas Hampson, Štefan Margita, Gabriela Beňačková, Anda Louise Bogza, Ivan Kusnjer, Andrea Kalivodová nebo Simona Šaturová. V oblasti melodramu spolupracoval rovněž se Soňou Červenou.
V 17ti letech založil komorní orchestr Quattro, jehož je dirigentem a uměleckým vedoucím. Intenzivně se věnuje nahrávací činnosti – nahrál již přes 20 CD  pro společnosti Arco Diva, Naxos, Radioservis, Supraphon.

Jan Jiráček, Dis., sbormistr koncertních sestav a hlasový poradce

Svoji profesní dráhu spojil s Českým chlapeckým sborem Boni pueri v roce 2017. V současné době zde působí jako sbormistr koncertní sestavy a zajišťuje přípravu zpěváků v hlasových výchovách.

Zpěvu se věnoval od dětství, v umělecké škole u prof. Jany Hamplové a v Českém chlapeckém sboru Boni pueri, s nímž absolvoval několik koncertních výjezdů po Evropě i USA.  V roce 2015 ukončil studium na pardubické konzervatoři v oboru sólový zpěv a absolvoval dva roky v oboru dirigování.  Jako barytonista spolupracoval na projektu České filharmonie s Boni pueri – Čtyři kroky do nového světa – Matoušovy pašije.  Bohatou sbormistrovskou praxi získal i jako sbormistr místních sborů ve východních Čechách. Roku 2016 se stává předsedou královéhradecké a pardubické oblasti Unie českých pěveckých sborů.

ROBERT FUCHS,  klavírista koncertních skupin

Je klavíristou koncertních sestav Českého chlapeckého sboru Boni pueri, se kterým absolvoval profesionální turné po USA, Japonsku, Jižní Koreji,  a celé Evropě. Se sborem spolupracuje od roku 2012.

Svůj výjimečný talent potvrdil vytvořením kompozice Ruská svita, kterou již jako čtrnáctiletý klavírista uvádí na koncertním pódiu. V osmnácti letech se stává prvním a nejmladším českým žákem hudebního skladatele prof. Petra Ebena v oboru skladby na AMU v Praze. Jako klavírista získal řadu ocenění (Cena poroty celostátní soutěže o Beethovenův Hradec, čestné uznání v mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di pianoforte aj.). Jako skladatel získal cenu za skladbu Milenci pro flétnu a harfu (Mezinárodní skladatelská soutěž IBLA New York, 2010). K jeho nejlepším hudebním skladbám patří Jarní kvartet (premiéra Strassbourgh, 1991), Americká sonáta (premiéra Plzeň, 1992), Monumentum per Olivier Messiaen (premiéra Londýn, 1994), Román (premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu – Praha, 2002) či Estamos con ganas de navidad pro klavír (premiéra Berlín, 2012).

Od roku 1997 je angažován v Národním divadle v Praze jako klavírista a korepetitor operního žánru. Je zván ke spolupráci při nastudování klasických operních titulů s význačnými umělci operního světa (Zubin Mehta, Riccardo Muti, Bohumil Gregor). Je vyhledáván jako specialista na soudobou hudbu. Spolupracuje s orchestry ČNSO, České filharmonie, OPSO, Orchestre du Jura ve Švýcarsku či s komorními soubory Musica Florea a Musica Atlantis. Pro svůj citlivý a pohotový hudební doprovod si získal pozici profesionálního hudebníka, který je žádán ke spolupráci s předními operními a koncertními pěvci (Andrea Bocelli, Keiko Lee, Simona Houda Šaturová, Ivan Kusnjer) a renomovanými tělesy.  V divadle Karlín doprovází  zpěvačku Lucii Bílou.

V roce 2007 podnikl několikaletou cestu na zámořských lodích a jako klavírista hrál na všech kontinentech světa včetně Antarktidy. Od roku 2010 působil v Izraeli jako hudební ředitel na tamní Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.

M.A. Vartan Agopian, Ph.D.,  klavírista koncertních skupin

Vartan Agopian je libanonský klavírista arménského původu, který se hře na klavír věnuje od svých 5 let. Je absolventem Libanonské národní vyšší hudební konzervatoře v Bejrútu, Haigazian University a Univerzity Karlovy v Praze. Má magisterský titul v oborech klavírní hry a hudební pedagogiky a doktorský titul v oboru klavírní pedagogika. Vartan působil jako korepetitor libanonské konzervatoře, dále sboru Americké univerzity v Bejrútu a sboru Univerzity Svatého Josefa v Libanonu. Je držitelem mnoha ocenění, včetně „Ceny za vynikajícího účastníka“ Pražské konzervatoře a druhé ceny klavírní soutěže absolventů vysokých škol v České republice, Vartan absolvoval řadu koncertů jako sólový klavírista, korepetitor a dirigent, včetně mnoha koncertů svých vlastních skladeb a aranží. V roce 2019 měl premiéru svého klavírního koncertu v Bejrútu a Praze pod taktovkou jediné dirigentky arabského světa Yasminy Sabbah. Kromě toho nahrál řadu alb, včetně dvou s Filharmonií hlavního města Prahy a sólové album vlastních úprav vánočních koled. Vartan v současnosti pobývá v Praze, kde vyučuje hru na klavír, klavírní improvizaci, harmonii a hudební analýzu na Univerzitě Karlově v Praze. Často vystupuje se sborem a orchestrem Univerzity Karlovy a doprovází zde na koncertech studenty zpěvu a smyčcových nástrojů. V současnosti též vede sbor Křesťanské mezinárodní školy v Praze a pravidelně vystupuje na mezinárodní úrovni v Libanonu, Francii, Holandsku a dalších zemích. Vartan je také známý jako skladatel a aranžér vokální i instrumentální hudby různého žánrového zaměření. Jako aranžér pravidelně spolupracuje například se slavnou vokální skupinou Beirut Vocal Point. Vartan se připojil k Boni Pueri jako korepetitor v lednu 2022.

MgA. JITKA FOWLER FRAŇKOVÁ, Ph.D., klavíristka koncertních skupin

Je koncertní pianistkou, profesorkou pardubické konzervatoře a viceprezidentkou sdružení klavírních pedagogů EPTA Česká republika (European Piano Teachers Association). S Boni pueri koncertuje od roku 2010, se sborem absolvovala několik turné po Japonsku, Jižní Koreji, Litvě, Rusku, Německu či Rakousku.

Již v osmi letech vyhrála 1.cenu na mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. Po tomto úspěchu následovala další ocenění na národních i mezinárodních soutěžích, a to nejen v sólové, ale i v komorní hře. Jitka debutovala s orchestrem v jedenácti letech s Jihočeskou komorní filharmonií v podání klavírního koncertu f moll J.S.Bacha, který poté nahrála pro Český rozhlas. Ve čtrnácti letech pak se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Praha.

Po studiu na konzervatoři v Praze a v Českých Budějovicích studovala na Vysoké hudební škole ve Štýrském Hradci ve třídě prof. Waltra Groppenbergera, na které obdržela titul Magister Artium v oboru ‘klavírní pedagogika’ i v oboru ‘koncertní diplom‘ spolu s mimořádnou cenou Ministerstva kultury ve Vídni. Získala tituly Master Degree of Music a Doctor of Musical Arts na soukromé Univerzitě (Rice University) v Houstoně (Texas, USA).

Během studií zúčastnila mnoha mistrovských kursů pod vedením významných pedagogů, jako např. Anton Kuerti (Kanada), Diane Anderson (Belgie), Maxim Philippov (Rusko), Emanuel Ax, John Perry (USA) a další.

Jitka Fowler Fraňková koncertovala jako sólistka po celé Evropě, v Mexiku, Spojených státech amerických, Japonsku, Jižní Koreji, Malajsii či Egyptě. Vystupovala také s řadou národních i mezinárodních komorních a symfonických orchestrů.

Působí jako lektorka klavírních kursů v Evropě a Severní Americe. Je také vyhledávanou komorní hráčkou pro svou hudební kreativitu a senzitivitu vůči svým spoluhráčům. V minulosti spolupracovala s Českým rozhlasem, Českou televizí Praha, rozhlasem ve Vídni a v americkém Houstonu.

Jitka se ve své pedagogické činnosti již dlouhodobě zabývá různými metodami a přirozenými způsoby hry na klavír (např. způsob dle americké pedagožky D.Taubmann).

Dalším Jitčiným zájmem je barokní artikulace a její aplikace v praxi. Své zkušenosti uplatnila při zpracování nové revize Knížky skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou, která vyšla v roce 2015 u vydavatelství Bärenreiter Praha.

Telefony

+420 608 200 472
+420 774 139 010

VideoV

© 1998-2024Český chlapecký sbor BONI PUERI