Aktuality

Vilu Boni pueri čekal slavnostní křest!

Český chlapecký sbor Boni pueri a jeho stejnojmenná umělecká škola má od září nové sídlo na jednom nejkrásnějších míst Hradce Králové.
Po třiceti letech existence sboru se zpěváci dočkali vlastní samostatné budovy v centru města. Město Hradec Králové pronajalo Boni pueri budovu na plných padesát let.
Během slavnostního křtu se setkali v krásných prostorách vily nejen učitelé, ale i významné osobnosti hudebního i společenského života, mezi nimiž byli např. primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, 1. náměstek primátora Ing. Martin Soukup, 2. náměstek primátora PhDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstkyně primátora Ing. Aneta Maclová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová, vedoucí odboru školství Pardubického kraje Ing. Ladislav Forman, výhradní zástupce sboru pro Asii JUDr. Václav Bechyně paní prezidentka firmy Petrof Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová či přednosta kliniky ORL FN HK prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., se kterým Boni pueri již několik let spolupracují. Pozvání přijali také radní města, členové Rotary clubu nebo právní zástupce tělesa JUDr. Pavel Moník.
„Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a zasloužili se o to, že naši kluci budou mít ke své práci a rozvíjení svého zájmu a talentu tak pěkné podmínky. Naše Vila Boni pueri, jak ji sami naši kluci nazvali, stojí v krásném místě, lepší jsme si nemohli přát. To místo má opravdu genius loci. Když to zjistily naše zastupující agentury ve světě, byly prostě nadšeny. Institucionální rámec – v našem případě škola – a vlastní budova znamenají pro ně vždy jistotu a serióznost,“ říká ředitel Českého chlapeckého sboru Boni pueri PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
„S velkou radostí jsme se tu dnes potkali nejen s představiteli města a obou krajů, ale i s paní ředitelkou Královéhradeckého inspektorátu Mgr. et Bc. Miluškou Urbanovou, Ph.D., a její zástupkyní Mgr. Renatou Nehybovou. Od roku 2006 jsme řádnou uměleckou školou zapsanou v rejstříku škol. Interiér budovy je zcela nový a splňuje náročná kritéria prostorová i hygienická, která jsou právě pro školy předepsána. Dnes máme prostory zhruba čtyřikrát větší, pro chlapce jsou připraveny a zařízeny učebny pro sólový i sborový zpěv, pěknými místnostmi se mohou pyšnit instrumentalisté, své místo má i sborový archiv, sborovna, technické zázemí i celý sekretariát sboru,“ říká zástupkyně ředitele BONI PUERI – ZUŠ Mgr. Hana Musílková.
Nadšení z vlastní samostatné budovy provázelo celý slavnostní podvečer. Velkým překvapením byl ohromný dort ve tvaru Vily Boni pueri, ze kterého všichni milí hosté ochutnali a mohli si odnést i kousek společného díla domů.
„Nebyli jsme na to sami. Stavební a administrativní maraton začal na jaře, kdy radní Hradce Králové schválili dlouhodobý pronájem pro Boni pueri. Měli jsme štěstí na výbornou stavební firmu Stanislava Pirkla – Pictor, která v neuvěřitelně krátkém čase a velmi pečlivě dokázala připravit objekt ke kolaudaci za neuvěřitelných 80 dní. Za to patří panu staviteli Pirklovi velký dík. Nesmíme zapomenout ani na vedení města a zejména pana Mgr. Ondřeje Votroubka, kteří nám pomáhali cennými radami,“ řekl ve svém úvodním slově ředitel Boni pueri.
Hosty zaujala i Zeď donátorů, která zdobí foyer v centru vily. Projekt „Zlatá cihla Boni pueri“, který u příležitosti 30. výročí sboru vznikl, má pomoci s financováním stavebních úprav ve vile, které plně leží na Boni pueri. Zájemci si mohou zakoupit pískovcovou cihlu za 3000 Kč, jejich jméno bude do ní vytesáno a bude navždy zdobit halu u vchodu do hlavní zkušebny! Každá cihla se tak stane symbolem nové etapy Českého chlapeckého sboru Boni pueri.

> Fotogalerie

picture picture (1) picture (2) picture (3) picture (4) picture (5) picture (6) picture (7) picture (8) picture (9) picture (10) picture (11) picture (12) picture (13) picture (14) picture (15) picture (16) picture (17) picture (18) picture (19) picture (20)

Napsat komentář

Allowed Tags <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1998-2019Český chlapecký sbor BONI PUERI